GYN

Vyšetření \ Endoskopické metody

Laparoskopie


Název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní".
V dnešní době má nezastupitelné místo při vyšetření (a léčbě) řady chorobných stavů.

Definice:
Je metoda mimimální invazivní chirurgie, kdy je přístup do dutiny břišní zajištěn pomocí trokarů zavedených skrz stěnu břišní. Do těchto "trubiček" se zavádí optika a operační nástroje. Optika s kamerou zobrazí dutinu břišní a orgány na obrazovce monitoru.

Důvody (indikace) pro provedení diagnostické laparoskopie:

- vyšetření příčiny sterility 
- podezření na mimoděložní těhotenství 
- vyšetření bolestí v pánvi z neznámé příčiny
- odlišení zánětu gynekologických orgánů a jiných orgánů v malé pánvi 
- podezření na nádor aj. 

Provedení:
Operace se provádí v celkovém znecitlivění. Po dezinfekci kůže břišní stěny se provede asi 1,5 cm dlouhý řez v kůži těsně pod pupkem. Tímto přístupem se pak pomocí plnící jehly zavede plyn (kysličník uhličitý) do dutiny břišní. Poté se stejnou cestou zavede trokar (zavaděč - trubička) síly 10 mm a skrz něj optika, pomocí které vyšetřující (operatér) sleduje operační pole na obrazovce. Během operace automatika udržuje stálý tlak plynu v dutině břišní, aby byl zaručena přehlednost a prostor.

Takto lze prohlédnout dutinu břišní a stav orgánů - dělohy, vejcovodů, vaječníků, střev, červovitého přívěsku (appendixu), jater. Diagnostikovat můžeme přítomnost výpotku, hnisu, krve, srůstů, zánětu, nádorů, mimoděložního těhotenství, endometriózy a řady dalších chorobných stavů. Výhodou je též možnost odběru vzorků (hnis, tkáně-biopsie) a hlavně možnost řadu chorob přímo vyřešit laparoskopickou operací (mimoděložní těhotenství, srůsty, cysty). Pokud není indikován žádný výkon v dutině břišní operace končí. Trokary ze stěny břišní jsou vytaženy a plyn je vypuštěn. Kožní řezy se šijí několika stehy.

Při operační laparoskopii se začíná stejně jako při laparoskoii diagnostické. Dle druhu operačního zákroku se pak volí počet a velikost dalších pomocných vpichů pro nástroje. Jedná se o jeden, dva až tři pomocné asi 0,5 až 1 cm dlouhé kožní řezy v podbřišcích, do kterých se zavádějí trokary (trubičky) pro operační nástroje. Laparoskopické nástroje umožňují širokou škálu úkonů - střihání, řezání, stavění krvácení, šití, oplachování, odsávání, použití laseru a další. Všechny laparoskopické nástroje jsou konstruovány tak, aby "prošly" trokary, které jsou zavedené skrz stěnu břišní. Touto cestou také prochází všechno, co je nutné z dutiny břišní odstranit.
 
Pooperační průběh:
 Obvykle je pacientka v den operace plně mobilní. Po provedení pouze diagnostické laparoskopie je většina pacientek schopna propuštění ještě v den operace. Po operačním zákroku pak závisí na délce i rozsahu operace a zdravotním stavu pacientky. Dle toho se pak prodlužuje délka hospitalizace. To, za jak dlouho jsou pacientky po zákrocích propouštěny z nemocnice domů, se může lišit na jednotlivých pracovištích.


Komplikace laparoskopie: 

1. nebezpečí perforace a poranění střeva a velké předstěry (omenta)
- pravděpodobnost se zvyšuje po předchozích břišních operacích, zvláště bylo-li komplikované hojení rány 
2. komplikace při zavádění plynu do dutiny břišní
(tedy insuflace = vpravení plynu CO2 do dutiny břišní) 
- insuflace CO2 do nesprávných tělních prostor 
- možnost plynové embolie (vmetku) 
3. plynová embolie 
- CO2 je bezpečný plyn, rozpustný v tělových tekutinách a  musí být aplikován za daných bezpečnostních podmínek 
4. krvácení 
- může nastat z pomocných vpichů v podbřišku
5. poranění břišních orgánů (ostré, tepelné) 
- speciální ochranný systém - konstrukce používaných nástrojů, by tomuto měla zabránit 
6. změny ve vnitřním prostředí 
- možné zvýšení obsahu CO2 v krvi, ev. snížení obsahu O2 (kyslíku) je monitorováno během operace průběžně 


Čtěte toto poučení !
Copyright (c) 2000 - 2003 GYN.CZ, všechna práva vyhrazena

TOPlist